Quản lý chưa bao giờ đơn giản đến thế!

z0 Gravity là phần mềm cộng tác cho phép tập hợp tất cả các bên liên quan và ngành nghề trong một hoặc nhiều dự án.

the Collectivite Batiment the Collectivite Batiment_mobile

Phù hợp với mọi ngành nghề

Với z0 Gravity, cuối cùng bạn có thể tập hợp lại các phòng ban trong tổ chức của bạn cho cùng một dự án!

Công cụ này linh hoạt đến mức nó có thể được điều chỉnh cho tất cả các phòng ban: Nhân sự, Truyền thông, Dịch vụ kỹ thuật, Văn hóa và sự kiện, trẻ em và thanh thiếu niên...

outil gestion projet collectivité outil gestion projet collectivité
over lay

Đa tác vụ

Các chỉ tiêu, quy hoạch, ngân sách (đầu tư, vận hành, PPI), định vị địa lý, hình ảnh, video, tài liệu, quản trị rủi ro...

Với z0 Gravity, tất cả các công cụ của bạn được tập hợp lại trên một nền tảng duy nhất để đảm bảo sự thành công của các dự án của bạn trong chính quyền địa phương, tổ chức công cộng hoặc chính quyền của bạn!

outil gestion projet collectivité
outil gestion projet collectivité

Chỉ cần một cái nhìn,

Bạn có thể theo dõi tiến độ của dự án của bạn trong thời gian thực thông qua bảng điều khiển của bạn!