Công cụ quản lý dự án truyền thống quá phức tạp. Chúng quá phức tạp đến nỗi trở thành rào cản đối với các tổ chức!

Tầm nhìn của chúng tôi

Với z0 Gravity, chúng ta được phép mơ mộng lớn hơn, nhìn xa hơn và dự tính những dự án mới với lời hứa của một công cụ luôn thích nghi với mong muốn và nhu cầu của chúng ta.

Chấm dứt với sự phức tạp

Ellia và Yann đã thành lập z0 Gravity sau khi nhận thấy rằng các công cụ quản lý dự án truyền thống quá phức tạp. Vì vậy, hai người sáng lập đã nghĩ và tìm ra giải pháp đơn giản, linh hoạt và thậm chí còn thú vị để làm cho việc quản lý dự án dễ dàng hơn. (Vâng, chúng tôi đảm bảo cho bạn điều đó!)

Stop Complexity
Stop Complexity

Bạn là người quyết định.

Để Ellia và Yann, việc gặp gỡ bạn trực tiếp để tìm hiểu môi trường làm việc của bạn, nhu cầu và khát vọng của bạn là rất quan trọng.

Ngoài việc hoàn thiện kỹ thuật của công cụ dựa trên những cuộc gặp gỡ này, điều quan trọng nhất đó là mối quan hệ giữa con người: chúng ta luôn muốn làm việc với những người mà mình đã gặp qua đúng không?

Logiciel gestion projet simple z0g Progress Folow screen
Hãy cho chúng tôi biết về bạn!