offre_thumbnail

Nếu bạn muốn thay đổi, hãy làm ngay bây giờ!

Với z0 Gravity, bạn có ngay từ đầu các chuyên viên chăm sóc khách hàng được phân công cho riêng bạn, họ hiểu bạn và đồng hành cùng bạn. Bạn được hỗ trợ một cách thân thiện và không mắc bất kỳ hạn chế gì, trong khoảng thời gian bạn đánh giá là cần thiết.

Chúng tôi cho bạn thấy

Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, bạn sẽ được trải nghiệm một phiên bản demo trong vòng 20 phút và bạn sẽ hiểu tại sao z0 Gravity là công cụ bạn cần từ lâu ...

Bạn muốn thử nghiệm?

Để chắc chắn, hãy thử nghiệm độc quyền z0 Gravity trong một tháng thông qua việc thực hiện POC phù hợp với đội ngũ và môi trường làm việc của bạn.

Bạn sẽ áp dụng nó!

Nếu bạn bị thu hút bởi nó, hãy cho phép z0 Gravity được triển khai hoàn chỉnh trong tổ chức của bạn với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên môn của chúng tôi.

Bạn đang ở đây!

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý dự án, báo cáo và công cụ hiện tại của bạn?

Nếu bạn đang tìm kiếm cách để cải thiện phương pháp điều hành dự án của mình, thì z0 Gravity là giải pháp giúp bạn và đội ngũ của bạn thực hiện cuộc cách mạng nhỏ này.

Các dịch vụ của chúng tôi

Việc triển khai giải pháp của chúng tôi, giống như bất kỳ công cụ mới nào khác, phải được tích hợp vào quy trình lớn hơn về quản lý thay đổi.

Và ở z0 Gravity, đó cũng là nghề của chúng tôi! Chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp để quản lý danh mục dự án, nhưng chúng tôi cũng có thể đồng hành cùng bạn trong quá trình suy nghĩ chiến lược về chủ đề này.

Chúng tôi đề xuất cho bạn 3 phương pháp :

+

Giải pháp phù hợp

Hiểu rõ cấu trúc và mục tiêu của tổ chức của bạn

Tùy chỉnh z0 Gravity để phù hợp (định hình)

+

Giải pháp phù hợp

+

Đào tạo

Hiểu rõ cấu trúc và mục tiêu của tổ chức của bạn

Tùy chỉnh z0 Gravity để phù hợp (định hình)

Đào tạo phù hợp

Hỗ trợ qua hệ thống ticket

Tham gia sự kiện z0 Gravity Keynote để trao đổi về các tính năng mới

+

Giải pháp phù hợp

+

Đào tạo

+

Hỗ trợ

Hiểu rõ cấu trúc và mục tiêu của tổ chức của bạn

Tùy chỉnh z0 Gravity để phù hợp (định hình)

Đào tạo phù hợp

Hỗ trợ qua hệ thống ticket

Tham gia sự kiện z0 Gravity Keynote để trao đổi về các tính năng mới

Các dịch vụ tùy chọn:

Tải dữ liệu của bạn lên hệ thống

Tổ chức các buổi thảo luận

Tùy biến các tài liệu đào tạo

Triển khai các phát triển đặc biệt.

Chia sẻ phản hồi và ý tưởng của bạn

Hãy bắt đầu nào!

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Giải pháp phù hợp

Chúng tôi lắng nghe bạn:

Về tình hình hiện tại, mong đợi, mục tiêu, rào cản... và bất kỳ thông tin hữu ích nào khác thông qua các tệp, bảng tính hoặc ghi chú.

Cùng nhau,

Chúng tôi xem xét lại các thông số và giới thiệu z0 Gravity của bạn... bắt đầu thôi!

Đến lượt chúng tôi:

Cúng tôi tạo ra z0 Gravity để phù hợp với nhu cầu của bạn... bạn có các tính năng hữu ích trong môi trường của mình.

Đào tạo

Chúng tôi đào tạo cho bạn về cách sử dụng z0 Gravity, trong các nhóm nhỏ, để thúc đẩy sự trao đổi, cho phép mỗi người có thể tự do thể hiện và hỗ trợ bạn trong việc sử dụng thực tế và cụ thể. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ có tất cả các yếu tố cần thiết để tận dụng tối đa z0 Gravity.

Hỗ trợ

Chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức các buổi thảo luận để giải quyết các vấn đề cụ thể của bạn, hỗ trợ bạn nắm vững hơn về giải pháp, thậm chí trong việc tùy chỉnh riêng biệt, hoặc thảo luận toàn diện hơn về phương pháp và quy trình của bạn.

Bạn còn thắc mắc?

Hãy hợp tác với chúng tôi trong thời gian thực hiện một bằng chứng khái niệm (POC), chúng tôi sẽ cho bạn thấy tất cả những gì chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Hãy cho chúng tôi biết về bạn!